ALGEMENE VOORWAARDEN ENFANT TERRIBLE
 

1. Verkoper
ENFANT TERRIBLE
DVKIDS BVBA
zaakvoerster Delphine Vermaut,
met maatschappelijk zetel te 8520 Kuurne, Kerkstraat 28,
kbo-nr. 0648.769.454,
nr. van vestigingseenheid: 2.251.162.142

Telefoonnummer: 056969862
Email: hello@enfantterribleshoes.be

De verkoper is uitsluitend eigenaar van de website en webshop: www.enfantterribleshoes.be
De verkoper wordt hierna omschreven als ‘Enfant Terrible’.


2. Algemeen

Onderhavige algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op elke bestelling geplaatst bij en via de webshop van Enfant Terrible.
Onderhavige algemene voorwaarden zullen bijgevolg van toepassing zijn op elke koop-verkoopovereenkomst afgesloten tussen Enfant Terrible en de koper.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper, hiernagenoemd de klant, zich uitdrukkelijk akkoord met onderhavige algemene voorwaarden.

Enkel onderhavige voorwaarden zullen toepassing kennen.
Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Enfant Terrible zijn aanvaard.

De algemene voorwaarden kunnen op elk moment eenzijdig door Enfant Terrible gewijzigd worden.


3. Bestelling

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling.


4. Product 

Onderhavige algemene voorwaarden hebben voornamelijk betrekking op koop-verkoopovereenkomsten van kinderschoenen, kledij en kinderaccessoires.

4.1 Voorraad

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
Het aanbod dat op de webshop verkrijgbaar is, wordt ook aangeboden in de stenen winkel, Kerkstraat 28, 8520 Kuurne.
Aankopen in de stenen winkel hebben voorrang op online verkopen
Indien een artikel uitverkocht is, nemen we contact op met de klant, zodat de klant indien gewenst, zijn order kan herzien. Het respectievelijke artikel wordt uiteraard terugbetaald.


 4.3 Kleur
we tonen de artikelen zo getrouw mogelijk.
Hou er rekening mee dat de werkelijke kleur kan afwijken van de foto op de webshop.

 
6. VERZENDKOSTEN
Enfant Terrible geeft de klant volgende verzendkosten als richtlijn mee:

België                    € 5.50
Nederland              € 6,95
                     
Enfant Terrible kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor wijzigingen van bovenstaande verzendingskosten.
Bovenstaande verzendingskosten gelden dan ook enkel als indicatie.


7. BETALING

Betaling kan gebeuren met Bankcontant, Paypal (€0,50 kosten) en vooraf betalen via overschrijving.

Andere betalingsmogelijkheden worden niet toegelaten en zullen geen aanleiding kunnen geven tot een geldige betaling.

De klant is verplicht om bij bestelling meteen tot betaling over te gaan.

Indien de klant kiest voor betaling per overschrijving gaat deze ermee akkoord binnen 7 dagen de betaling te voldoen. zoniet wordt de bestelling geannuleerd

Van zodra de betaling is ontvangen wordt de bestelling van de klant zo spoedig mogelijk door Enfant Terrible behandeld.

Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met de betaling, is Enfant Terrible niet verantwoordelijk voor vertraging bij levering of niet-levering van uw bestelling.

 

8. LEVERING 

De levering gebeurt op het door de koper aangegeven adres.

Enfant Terrible levert een bestelling tussen 3 tot 5 werkdagen binnen België na ontvangst van betaling.

Indien de levering buiten België plaatsvindt zal de leveringstermijn langer zijn. Enfant Terrible zal in zulke gevallen trachten over te gaan tot levering binnen één maand.  

Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is Enfant Terrible niet aansprakelijk.
Alle kosten verbonden aan levering zijn voor de klant.

 

9. HERROEPINGSRECHT

De klant heeft het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van boete overeenkomstig artikel VI 47 WER.

De herroeping dient te gebeuren binnen de 14 dagen na levering van goederen.

De klant dient de producten op eigen risico en kosten (o.a. retourkosten) terug te sturen, onbeschadigd en compleet.

Voor het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de klant Enfant Terrible via hello@enfantterribleshoes.be op de hoogte van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Enfant Terrible zal bij correcte en geldige herroeping zich verbinden tot het terugbetalen van de ontvangen betalingen en zal de geleverde goederen terug in ontvangst nemen doch enkel voorzover :

- het product niet is beschadigd en nog in originele staat van verzending is;
- het product ongedragen is;
- het product zich in de originele verpakking bevindt;
- afgeprijsde artikelen of outletartikelen kunnen niet geruild of geretourneerd worden ;
- het product is onbeschadigd;
- het risico van het retourneren ligt geheel bij de klant.

 
10. PRIVACY

Alle persoonsgegevens worden enkel door Enfant Terrible gebruikt en zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden. Enkel indien dit noodzakelijk is voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

 
11. AANSPRAKELIJKHEID

Enfant Terrible kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor een veranderde gezondheidstoestand van kinderen bij gebruik / dragen van aangekochte producten via Enfant Terrible.

Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor de keuze van de producten.

Enfant Terrible kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer producten niet kunnen worden geleverd of bij het niet voldoende functioneren van de webshop.

 
12. OVERMACHT

Enfant Terrible zal in geval van overmacht, in de meest ruime betekenis, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden ingeval van langdurige overmacht.

Enfant Terrible kan in geval van overmacht niet gehouden zijn tot het betalen van enige schadevergoeding.

 
13. NIETIGHEID

Indien één of meerdere van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverkort gelden. De niet-geldige bepaling wordt vervangen door de meest nauw aansluitende, wel geldig.

 
14. KLACHTEN

Enfant Terrible hoopt dat haar klanten steeds tevreden zijn.
Indien er toch klachten zouden zijn kan er contact opgenomen worden via hello@enfantterribleshoes.be
Enfant Terrible zal haar uiterste best doen om elke klacht binnen de 7 dagen te behandelen. 

 
15. GESCHILLEN

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten gesloten via de webshop van Enfant Terrible is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbank  van koophandel gent afdeling kortrijk bevoegd

© 2018 - 2020 Enfant Terrible | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel